Nume: Alexandru Ștefan Gașcu
Funcția: Coordonator Departament Credință-Cultură
Membru: activ