Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR), Filiala Iași a implementat proiectul „IAși cu TINEri”, finanțat de Primăria Municipiului Iași, prin Programul anual de finanțare nerambursabilă destinat proiectelor de tineret din Municipiul Iași.  

 

Scopul proiectului:  

Proiectul a avut ca scop instruirea a 250 de tineri cu vârsta cuprinsă între 16-35 ani ce au fost implicaţi ca voluntari şi moderatori/facilitatori pentru grupurile de participanţi la ITO 2017 (6.000 de tineri) pentru a dobândi abilităţi specifice: comunicare, vorbire în public, gestionarea unui grup, moderarea unei dezbateri de grup, abilităţi practice în coordonarea unui atelier, coordonarea şi animaţia unui grup de tineret, organizarea de activităţi creative şi recreative, educaţie non-formală prin joc. 
 
Cei 250 de tineri au fost împărțiți pe grupe, după cum urmează: 


✓ 120 voluntari facilitatori, ce au putut susține, facilita și, la nevoie, media întâlniri, forumuri de discuții, ateliere de lucru pe diferite teme;

✓ 100 de voluntari animatori care au participat la primirea, îndrumarea și ghidarea celor 6000 de participanți la ITO 2017; 

✓ 30 de voluntari coordonatori au fost formați să organizeze și să coordoneze activități cu tinerii; de asemenea, 50 de voluntari de rezervă au fost înscriși în platforma online de e-learning și au beneficiat de formare online pentru a putea înlocui, dacă ar fi fost cazul, unii voluntari care, din diverse motive, s-ar fi putut retrage pe parcursul proiectului. 
 
 

Activitățile proiectului:

• identificarea profilurilor voluntarilor;

• selecţia acestora în funcţie de criteriile agreate de parteneri;

• organizarea evenimentului „Studentul ieşean”;

• dezvoltarea curriculei de formare specifice a trei tipuri de cursuri de formare (curs facilitatori, curs animatori culturali, curs coordonare şi logistică);

• generarea a trei ecosisteme de învăţare şi livrarea a 25 de cursuri de formare pe cele 3 teme, reprezentând 200 de sesiuni de formare, respectiv 400 de ore de formare;

• monitorizarea şi evaluarea cursurilor;

• dezvoltarea cursurilor pe platforma online (ecosistem de învăţare) pentru cele trei profiluri identificate cu aplicaţii specifice; 

 

 Obiectivele proiectului:

✓ creşterea nivelului de informare a tinerilor cu privire la valorile tradiţiei, istoriei, ştiinţei şi artei locale, naţionale şi universale;

✓ promovarea ideii de voluntariat în rândul tinerilor şi creşterea numărului de voluntari în asociaţiile non-profit, grupurile de tineret şi comunităţile locale;

✓ dezvoltarea curriculei de formare specifice pentru trei tipuri de cursuri de formare, generarea a trei ecosisteme de învăţare şi livrarea a 25 de cursuri de formare pe cele 3 teme, reprezentând 200 de sesiuni de formare, respectiv 400 de ore de formare pentru 250 de tineri cu vârsta cuprinsă între 16-35 ani. 


 
Parteneri:

Proiectul este implementat de Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR), Filiala Iași în parteneriat cu:

• Mitropolia Moldovei și Bucovinei prin Sectorul de Misiune, Statistică și Prognoză Pastorală;

• Asociația Tineretul Ortodox Român, filiala Iași;

• Compania Learning Ecosystems; 


 cu finanțare din partea Primăriei Municipiului Iași prin intermediul proiectelor din domeniul Tineret. 

Departamente