Nume: Claudia Brătuleanu
Funcția: Contabil
Membru: activ