Nume: Ecaterina Ambrosi
Funcția: Coordonator Departament Relații Externe
Membru: activ