Nume: Florentina Mătrescu
Funcția: Secretar II
Membru: activ