Nume: Florentina Mătrescu
Funcția: Coordonator Departament Credință-Cultură
Membru: activ