Nume: Ioana Oniceanu
Funcția: Secretar general
Membru: activ