Nume: Iulian Tomeac
Funcția: Președinte
Membru: activ