Nume: Maria Petrovici
Funcția: Vicepreședinte
Membru: activ