Comunicat de Presă

Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR), Filiala Iași lansează proiectul Empower Youth! Learn, Teach, Act! ce se va desfășura în perioada 28 iulie - 10 noiembrie 2016. 

Finanțat prin intermediul Concursului de Proiecte Locale al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Iași, proiectul se va desfășura în parteneriat cu Asociația Tineretului Ortodox Român, parohiile/școlile din satele: Belcești, Todirești, Liteni, Aroneanu și Soci și compania Learning Ecosystems.

Proiectul are ca scop crearea unei rețele de tineri activi, capabili să devină lucrători de tineret în comunitățile lor și creşterea gradului de participare a tinerilor la viaţa comunităţii, sub toate aspectele ei: sociale, educaţionale, culturale, economice, de sănătate prin motivarea acestora prezentând în rândul tinerilor şi al părinţilor beneficiile pe care le pot dobândi aceștia prin implicarea în activităţi de voluntariat. Întărirea capacității organizaționale a partenerilor implicați (ASCOR/ATOR) prin formarea voluntarilor și accesul la specialiști de talie internațională capabili să transmită un know how specializat face de asemenea parte din scopul proiectului.

Dintre activitățile proiectului amintim:
 1 tabără de dezvoltare comunitară în satul Aroneanu
 5 sesiuni de instruire adresate tinerilor din satele Liteni, Belcești, Todirești, Aroneanu, Soci
 o sesiune de instruire tip Formare de Formatori adresată membrilor din ATOR și ASCOR Iași implicați în proiect

Grupul țintă pentru seminariile de formare este format din tineri cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani, din mediul rural din județul Iași (satele Liteni, Belcești, Todirești, Aroneanu, Soci). În cadrul taberei de dezvoltare comunitară activitățile vor fi organizate pe grupe de vârstă și vor participa și copiii (08-13 ani), numeroși în comunitățile rurale care vor avea astfel posibilitatea să petreacă o vacanță activă. 

Pentru mai multe informații contactați coordonatorul de proiect: Roxana Chebac, nr de telefon: 0740.797.810, E-mail: roxana.chebac@gmail.com