Acest regulament se aplică în cadrul crosului  Aleargă pentru dorințe – ediția a II-a, programat pentru sâmbătă, 4 iunie 2022. De asemenea, se aplică şi în faza premergătoare crosului, începând cu startul înscrierilor, precum și ulterior desfășurării evenimentului, în cazul oricăror diferende apărute în legătură cu participarea la această competiție.

1. CARACTERISTICI

 Aleargă pentru dorințe este un cros ce are loc în aer liber, traseul desfășurându-se preponderent pe străzile și bulevardele din centrul municipiului Iași. Participanții își pot alege unul dintre traseele la care doresc să participe: 10 kilometri sau 5 kilometri.

2. ÎNSCRIERE

Pentru această ediție, numărul de locuri pus la dispoziție de către organizatori este de 200, cumulat la ambele trasee. Menționăm că această cifră nu este contractuală.
Participanții trebuie să opteze pentru unul dintre trasee în funcție de capacitățile și pregătirea lor fizică și să completeze formularul online de înscriere de pe pagina ASCOR Iași.

Plata contribuției de participare se face în momentul înscrierii, fie în ziua evenimentului, fie prin transfer bancar  în subcontul RO61BRDE240SV95235282400 - (BRD - sucursala Iași), cu mențiunea înscriere cros 2022. În cazul nerespectării celor de mai sus, înscrierea va fi anulată, iar procesul de înscriere trebuie reluat cu aplicarea noilor condiții și valori ale contribuției, respectiv cele în vigoare la reluarea ulterioară a înscrierii.
Vârsta minimă pentru înscrierea în concurs este de 18 ani.

Concurenţii vor intra în concurs DOAR DUPĂ prezentarea unui act de identitate, completarea şi semnarea de către ei a declaraţiei pe proprie răspundere.
Înscrierile online se închid la epuizarea locurilor alocate, dar nu mai târziu de 1 iunie 2022. Locurile sunt transmisibile unei alte persoane, în perioada 1-2 iunie, o singură dată, numai după contactarea organizatorilor și obținerea aprobării din partea acestora. Găsirea persoanei înlocuitoare cade în sarcina concurentului, sub rezerva eligibilității acesteia.
Organizatorii pot refuza/anula înscrierea unui concurent în cazul în care acesta nu a respectat/nu respectă competiția și regulamentul.

3. CONTRIBUȚIA DE PARTICIPARE

Contribuția de participare este considerată donația minimă pentru cauza caritabilă și  realizarea evenimentului. Ea nu este returnabilă și nu poate fi reportată către un eveniment organizat ulterior.
Aceasta se va achita prin transfer bancar sau cash la momentul înscrierii, în valoare  de 35 lei.
Neachitarea contribuției în momentul înscrierii sau înainte de eveniment conduce la anularea acesteia.

Contribuţia asigură:

 • Kit de concurs: număr de concurs, tricou, alte produse –  în funcție de sponsorii interesați; (Atenție: mărimea tricourilor poate diferi de preferințe, în funcție de stocul furnizorului)
 • Medalie de finisher;
 • Acces la punctul de revitalizare de la finish și cele din traseu;
 • Constituirea unui minim fond de premiere pentru învingători;
 • Cronometrare specializată, clasament în format electronic;
 • Cauza caritabilă, cei 25 de copii din medii defavorizate;
 • În cazul neprezentării, descalificării, retragerii din competiție sau anulării înscrierii, sau în cazul anularii/amânării/întreruperii cursei, contribuția de participare NU poate fi returnată!
  Concurenții înțeleg astfel să nu aibă pretenții de la organizatori pentru niciun fel de cheltuieli pricinuite de dorința de a participa la acest concurs.

4.CATEGORII, PREMII ȘI CLASAMENT

Fiecare traseu va avea clasament propriu ce va conține timpul fiecărui alergător și locul la general, respectiv la categoria din care face parte.
În stabilirea categoriilor se ia în calcul vârsta împlinită la data concursului (4 iunie 2022, inclusiv).

Categoriile sunt următoarele:

La traseul de 5km:

Masculin – 18-34 ani, +35 ani;

Feminin – 18-34 ani, + 35ani;

La traseul de 10 km:

Masculin – open, 18-29ani, 30-39ani, 40-49ani, +50ani;

Feminin – open, 18-29ani, 30-39ani, 40-49ani, +50ani;

Data de referință pentru stabilirea vârstei este 04 iunie 2022, data concursului. Prin urmare, la probele concursului se pot înscrie persoane care împlinesc în ziua de 04 iunie 2022 vârsta necesară categoriei dorite.

5.ECHIPAMENT

Obligatoriu:

 • Număr de concurs purtat în față, vizibil;
 • Încălțăminte de alergare cu talpă profilată (tip trail running);
 • Echipament sport (adecvat prognozei meteo);
 • Bidon/rucsac de hidratare (pentru punctele de hidratare).

Recomandat:

 • Pantaloni lungi;
 • Bluză cu mânecă lungă/tricou;
 • Șapcă/bandană de pus pe cap;
 • Telefon mobil funcțional.

În funcție de condițiile meteo de la start, anumite lucruri din echipamentul recomandat pot deveni obligatorii sau pot fi adăugate alte piese. Urmăriți, în acest sens, pagina crosului.

6.NUMĂR CONCURS

Numărul de concurs este obligatoriu. Acesta va fi furnizat de organizatori în kitul de start și trebuie afișat în față, vizibil, pe toată perioada desfășurării concursului. Nepurtarea numărului de concurs sau purtarea oricăror alte numere decât cele oficiale, furnizate de organizatori, atrage descalificarea.
Concurentul este obligat să se asigure că a fost notat la trecerea prin posturile de control, sub riscul de a nu figura în clasament!
NU se permite persoanelor neînscrise în concurs parcurgerea traseelor pe durata desfășurării competiției. Numărul de concurs este „buletinul” din cursă. În cazul în care un concurent înscris, care a ridicat kitul, se află în imposibilitatea de a se prezenta la start, el trebuie să anunțe acest lucru organizatorilor. În cazul în care acesta cedează numărul de concurs altcuiva spre participare, iar acest lucru nu este raportat organizatorilor, va atrage descalificarea.

7.CRONOMETRARE

Cronometrarea se va face de către o firmă cu experiență în cronometrarea unor astfel de curse. Timpul pe baza căruia se va întocmi clasamentul va fi cel dintre momentul startului oficial și trecerea liniei de finish. Dacă 2 concurenți ajung în același timp la finish, unul va primi locul y, iar celălalt locul y+1. În cazul neconcordanțelor, vă rugăm să vă adresați persoanei de la sosire ce realizează cronometrarea.

8.ÎNMÂNAREA KITULUI DE CONCURS

NOTĂ: În ziua competiției se vor înmâna kiturile de participare persoanelor ce s-au înscris.
Ridicarea kitului de concurs se va face personal, pe baza actului de identitate și a declarației pe proprie răspundere semnată de către participant.

9.TRASEE

Loc start: Palatul Culturii, sâmbătă, 04 iunie  2022

Suprafața de alergare este alcătuită, în proporție foarte mare,  din asfalt și pavaj din piatră. Posturile de hidratare vor fi amplasate în zona de start/finish și pe traseul de concurs. Pe traseu vor fi și posturi de control care vor avea ca scop observarea parcurgerii corecte a traseului de către concurenți, dar vor avea și rol de ghidare a alergătorilor.
Traseul va fi marcat, din loc în loc, cu bandă de semnalizare. În cazul în care viteza a cauzat ieșirea de pe traseu şi implicit negăsirea benzii de marcaj, participantul se va întoarce până la ultima bandă văzută şi se va reorienta.
Traseele prezentate pe site sunt orientative, putând suferi modificări până în momentul startului, modificări de cele mai multe ori independente de voința organizatorilor.

Rugăm acordarea unei atenții sporite în parcurgerea traseului ales, o atenție sporită și la traficul auto din sensul opus.

Organizatorii/arbitrii își rezervă dreptul de a opri un participant în cazul în care acesta este accidentat sau într-o stare de epuizare, iar continuarea cursei ar putea duce la agravarea situației sale, sau dacă aceștia consideră că nu se mai pot încadra în baremul de timp pentru terminarea probei. Orice participant care nu mai poate sau nu mai vrea să continue cursa indiferent de motiv trebuie să-i informeze imediat pe organizatori la punctele de control.

10.ALTE PRECIZĂRI

            Traseele pot fi modificate dacă vor fi evenimente și situații neprevăzute care vor impune acestea.

 Participanţii se OBLIGĂ să îşi verifice starea de sănătate la medic, înainte de a lua startul acestui concurs, şi să renunţe la participare dacă recomandările medicale o impun.
Participanții vor completa şi semna o declaraţie prin care atestă că participă la acest concurs pe proprie răspundere, complet pregătiţi pentru traseul la care se înscriu şi într-o stare de sănătate corespunzătoare efortului intenţionat, exonerând organizatorii de orice răspundere. Concurenţii sunt obligați ca înainte de ziua evenimentului să citească și să urmeze instrucțiunile prezentate pe pagina de facebook ASCOR Iași și Aleargă pentru Dorințe, și, de asemenea, să asculte și să urmeze instrucțiunile organizatorilor și arbitrilor la locul de desfășurare al evenimentului.

Prin participarea la această competiție, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.
Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament oricând. Se va încerca aducerea la cunoştiinţă a modificărilor pe site-ul crosului și/sau pe pagina de facebook a competiției.

Participanții vor fi descalificați, cu eventuala interzicere inclusiv a participărilor ulterioare, în urma unor abateri de genul celor menționate mai jos:

Ratarea unui punct de control

Încercarea de fraudare a competiţiei prin orice mijloace, inclusiv prin folosirea scurtăturilor față de traseul marcat

Parcurgerea traseului în sens invers, sau parcurgerea altui traseu decât cel pentru care s-a înscris

Nerespectarea regulilor competiției

Comportament nesportiv, denigrator sau ofensator față de alți participanți, organizatori, oficiali, sponsori, parteneri, voluntari, public sau alte persoane, sau faţă de competiţia în sine, la ediţia curentă sau în trecut

Modificarea sau schimbarea numerelor de concurs, inclusiv între concurenţi şi folosirea altor numere decât cele oficiale; nepurtarea numărului oficial de concurs; cedarea numărului de concurs altei persoane spre participare.

Deteriorarea marcajului de concurs sau relocarea acestuia.

 

În cadrul evenimentului „Aleargă pentru dorințe”, sunt interzise orice acţiuni promoţionale, publicitare, electorale sau de promovare a unor persoane, produse fără acordul organizatorilor crosului, ASCOR Iași; persoanele care vor încălca aceste prevederi vor fi descalificate.

Organizatorii se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților și câștigătorilor la prezenta competiție și să le utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare.
Prin înscrierea la crosul „Aleargă pentru dorințe”, participanții sunt de acord să primească mesaje din partea organizatorului despre desfășurarea evenimentului.
Prin înregistrarea în competiție, toți participanții vor autoriza automat organizatorii, inclusiv partenerii curselor, să folosească și să reproducă orice material conținând declarații sau imagini cu participanții.

 

Echipa ASCOR Iași