Departamentul Relații Externe se ocupă de menținerea contactului cu celelalte filiale ale asociației, inițierea şi încheierea unor parteneriate cu alte asociaţii şi organizaţii nonguvernamentale, cu administraţiile publice locale şi persoane fizice şi juridice care pot contribui la atingerea scopului asociaţiei. În acest departament se organizează programe de turism cultural european, schimburi interculturale cu alte comunităţi şi proiecte de parteneriat cu instituţii din Comunitatea europeană pentru promovarea dialogului între valorile culturii europene şi autohtone.

Departamente